Tilaajavastuupalvelu

Ketä tilaajavastuulaki koskee?

Tilaajavastuulaki koskee kaikkia toimialoja. Mikäli tiedät jo urakan alussa, että lain noudattamiseen määritellyt raja-arvot tulevat ylittymään, ota selvää ennen urakkasopimuksen solmimista, että sopimuskumppani täyttää kaikki lakisääteiset velvoitteet. Huomaathan, että myös taloyhtiö tilaajana on velvollinen selvittämään tilaajavastuuseen liittyvät asiat.

Helpoin tapa yksittäisissä tapauksissa on velvoittaa jo tarjouspyyntövaiheessa yritystä toimittamaan todistus, josta selviää heidän kuulumisensa Vastuu Groupin Luotettava Kumppani-palveluun. Kyseinen todistus on helppolukuinen ja siitä näette selvästi, ovatko kaikki lakisääteiset velvoitteet kunnossa. Muistakaa aina tarkistaa kyseinen raportti/ todistus huolellisesti ja myös sen voimassaoloaika.

Mitä varten tilaajavastuulaki on olemassa?

Tilaajavastuulain tarkoitus on edistää yritysten tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista työmarkkinoilla. Harmaantalouden torjunta on myös yksi lain tavoitteista.

Ota yhteyttä

Kenelle Senspron tilaajavastuupalvelu on suunnattu?

Ensisijaisesti palvelemme yrityksiä suuremmissa urakoissa ja hankkeissa, joissa selvitettävää on paljon. Sensprolla rakennamme yrityksellenne tilaajavastuuprosessin, joka selventää kaikki asiat, mitä yrityksen tulee urakan aikana seurata ja selventää, sekä kenen vastuulle asioiden hoitaminen kuuluu.

Toteutamme varsinaisen tekemisen, eli tarkastelemme sopimuskumppaneidenne täyttävän lain asettamat vaatimukset.
Ennen sopimuksen tekemistä tarvitaan yleensä ohjausta ja neuvontaa, varsinkin, jos kumppaniyritys ei ole aiemmin ollut Suomessa. Urakan edetessä varmistetaan, että velvoitteet pysyvät voimassa. Kaikki tilaajavastuumateriaali tulee pitää tallessa kolme vuotta urakan päättymisen jälkeen, joten dokumenttien selkeä tallentaminen on myös tärkeässä roolissa.

Huomioikaa, että tilaajan selvitysvelvollisuus on teillä myös ulkomaisen yhteistyökumppanin lähetettyjen työntekijöiden osalta.

Millaiset seuraamukset tilaajavastuun laiminlyönnistä voi tulla ja kenelle?

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä tilaajalle, joka on laiminlyönyt selvitysvelvollisuuden. Määrättävä maksu riippuu laiminlyönnin laajuudesta ja sopimuksen arvosta, suuruus 2 000 – 20 000€. Korotettuna maksu voi olla jopa 65 000€. Laiminlyöntimaksu määrätään siis tilaajalle, ei toimittavalle osapuolelle! Tilaajavastuun noudattamista valvoo aluehallintovirasto.

Mikäli siis etsitte timanttista tekijää, niin täältä se löytyy. Tarkempia lisätietoja ja tarjouspyynnön saatte sähköpostitse osoitteesta info@senspro.fi

Vastuullisuus on tekoja, joka päivä.

Etusivu Projektinhallintapalvelut